Finlands Skeppsmäklare

Finlands Skeppsmäklarförbund r.f. grundades år 1920 och antalet medlemsföretag är idag 49. Medlemskåren arbetar i alla finländska hamnar och kan därför erbjuda sina kunder en bred och heltäckande service. Förbundet strävar till att bidra till framgång för medlemmarnas affärsverksamhet bl.a. genom kontakter till nationella och internationella instanser. Förbundet är medlem i FONASBA.

Välkommen till våra webbsidor - vi tror att Ni kommer att ha nytta av dem!