Linjeagent

Linjeagenten ombesörjer anskaffning av last till rederiets eller linjens fartyg, bokar lasten och handhar många av de praktiska göromål som krävs för transporten. Detta innefattar bl.a. depåverksamhet för containers, landtransporter och dokumentation. Förutom att sälja rederiets tjänster genom att annonsera avseglingar i seglingslistor sker ett uppsökande säljarbete samt ytterligare kompletterande marknadsaktiviteter som t.ex. annonsering i fackpress. Dessutom ombesörjer linjeagenten all inkassering av frakt för rederiets räkning. För att linjeagenten ska kunna representera rederiet på ett effektivt sätt och klara dokumentation, rapportering etc krävs avancerad och dyrbar datorutrustning samt annan teknisk utrustning.

Linjeagenterna är kontraktsbundna till de rederier de representerar och kan normalt bara agera för ett rederi på varje marknadsområde. För att kunna sälja rederiets tjänster i sitt geografiska område krävs ett omfattande kontaktnät med exportörer, importörer och speditörer.