Rahtaus, osto ja myynti

Rahtimeklari pyrkii löytämään lastia laivoille tai laivoja lastille. Meklari pitää jatkuvasti yhteyttä laivanomistajien ja lastinantajien välillä ja toimii sen lisäksi myös informoijana molemmin puolin. Varustamoiden uusista laivoista tiedotetaan lastinantajia ja tulevista lasteista informoidaan varustamoita. Rahtimeklarin tavoitteena on löytää uusia laivatyyppejä ja näin ollen edullisempia ratkaisuja asiakkaille. Rahtimeklari auttaa lastinantajaa. Meklaria käyttämällä on lastien kilpailuttaminen helppoa, koska meklarin kautta saadaan tarjouksia suuri määrä kerralla liikkeelle. Meklarin käyttö on siis lastinantajan kannalta tehokkaampaa, kuin lastinantajan itse tekemä varustamoiden kilpailuttaminen. Myös varustamon on helpompaa käyttää meklaria. Esimerkiksi paluulastia varten asiakkaat tarvitaan yleensä nopeasti, ja onkin tehokkaampaa antaa meklarin hoitaa varustamolle potentiaaliset asiakkaat kuin itse lähteä etsimään lastia. Rahtimeklari auttaa molempia osapuolia sopimusneuvotteluissa ja toimii sovittelijana kiistatilanteissa. Meklarilla on myös paljon paikallistuntemusta sekä markkinatietoutta, jota varustamot ja lastinantajat voivat käyttää hyväkseen.