Linja-agentuuri

Linja-agentin tehtävä on edustamansa varustamon palveluiden myynti ja markkinointi. Lastin hankkiminen varustamon tai linjan aluksille, tehdä lastivarauksia sekä hoitaa monia kuljetuksiin liittyviä käytännön toimintoja kuten dokumentointia ja jatkokuljetuksia maanteitse. Lisäksi linja-agentti laskuttaa ja perii rahtimaksut varustamon puolesta.

Linja.agentit ovat sopimussuhteessa edustamiinsa varustamoihin ja toimivat yleensä yksinoikeudella määrätyllä markkina-aluella.

Varustamon palvelujen myynti vatii linja-agentilta kattavaa markkina-alueensa tuntemista ja kontaktiverkostoa niin vienti- ja tuonnin toimijoihin kuin myös huolitsijoihin